سفر به مالزی

سفر به مالزی

در این سفرنامه ام (سفربه مالزی) را می نویسم. تقریبا 3 هفته قبل از سفر از آژانس هواپیمایی هد هد بلیط تورمون رو خریدیم. به…